Strefa rodzica

Najważniejsze informacje dla rodziców i opiekunów

Dodatkowe świadczenia

Postaw na KOMFORT i BEZPIECZEŃSTWO!
Skorzystaj z dodatkowych gwarancji i ubezpieczeń,
które znacznie złagodzą bądź całkowicie zniwelują Państwa obciążenia finansowe związane z rezygnacją z podróży.

UNIQA Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji z podróży
Z powodu nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku uniemożliwiającego wyjazd na obóz lub kolonię, otrzymasz zwrot do 80 % poniesionych kosztów w związku z rezygnacją z podróży.
Jest to dodatkowe i dobrowolne ubezpieczenie podróżne, gwarantujące zwrot kosztów rezygnacji w przypadku rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn losowych niezależnych od Uczestnika. W takim przypadku Towarzystwo Ubezpieczeniowe zwraca koszty poniesione w związku z rezygnacją z następujących powodów:
1. nieszczęśliwy wypadek,
2. nagłe zachorowanie Uczestnika lub osoby bliskiej (w tym Covid-19) potwierdzone dokumentacją medyczną
a) np. objęcie kwarantanną dziecka bądź członka najbliższej rodziny (domownik) z powodu zdiagnozowanego Covid-19. Choroba (Covid-19) powinna być potwierdzona diagnozą lekarską i przez służby sanitarne. Sam wynik testu przesiewowego nie spełnia definicji nagłego zachorowania.
b) ubezpieczenie nie obejmuje sytuacji kiedy to dziecko bądź członek najbliższej rodziny (domownik) zostanie objęty kwarantanną, ale bez zdiagnozowanego u niego/niej Covid-19. Kwarantanna nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową.
3. śmierć uczestnika albo członka najbliższej rodziny,
4. poważna szkoda w mieniu Uczestnika powstała w wyniku działania ognia, katastrof żywiołowych lub przestępstwa.
Każdy taki przypadek winien być odpowiednio udokumentowany (np. w przypadku zachorowania należy otrzymać diagnozę lekarską/dokumentację medyczna, zalecenia), a UNIQA zastrzega sobie prawo do zweryfikowania dokumentów oraz do powołania niezależnych od ubezpieczonego biegłych specjalistów. Wysokość odszkodowania w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej uzależniona jest od daty zgłoszenia rezygnacji w biurze podróży w stosunku do dnia rozpoczęcia imprezy. Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w wysokości do 80% poniesionych, a nie zrefundowanych kosztów. Rezygnacja musi być nam przekazana w formie pisemnej. Szkodę do firmy ubezpieczeniowej należy zgłosić w ciągu 7 dni od zdarzenia. Koszt ubezpieczenia nie podlega zwrotowi. Cena ubezpieczenia to 3 % ceny imprezy. UWAGA! Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji można zawrzeć nie później niż do 5-go dnia od daty zawarcia umowy w imprezie turystycznej (wpłaty całości lub części - zaliczki). W przypadku gdy do rozpoczęcia imprezy imprezy turystycznej jest mniej niż 30 dni, ubezpieczenie kosztów rezygnacji musi być zawarte tylko w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie.
ZOBACZ - przedmiot i zakres ubezpieczenia zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Podróży Kontynenty UNIQA
 

Gwarancja Rezygnacji BUT No Limits
Rezygnacja z podróży bez podawania powodu i 20 dni przed wyjazdem bezkosztowa. Jeśli zrezygnujesz np. 1 dzień przed wyjazdem, otrzymasz 80% ceny wyjazdu.
Jest to gwarancja zapewniająca bezpieczeństwo i spokój w oczekiwaniu na wyjazd. Dzięki niej można zrezygnować bez podawania powodu.
- Umożliwia bezkosztową rezygnację z obozu/koloni do 20 dni przed rozpoczęciem imprezy.
- Jeśli rezygnacja nastąpi między 19 a 7 dniem przed rozpoczęciem imprezy - potrącamy 10 % ceny imprezy
- Jeśli rezygnacja nastąpi poniżej 7 dni - potrącamy 20 %
Rezygnacja oczywiście musi być nam przekazana w formie pisemnej. Koszt ubezpieczenia nie podlega zwrotowi. Cena gwarancji to 120 zł.

Zmiana Rezerwacji / wymiana na Voucher w przypadku potwierdzonej kwarantanny lub zachorowania na COVID
Możesz zmienić termin wyjazdu dowolną ilość razy lub zamienić rezerwację na voucher ważny 1 rok (100% wpłaty)
Jeśli uczestnik zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na COVID-19, Gwarancja pozwala bezpłatnie zmienić rezerwację na inny dogodny termin lub zamienić ją na voucher (ważny rok-do wykorzystania na BUT obozy/kolonie). Zarówno kwarantanna jak i zachorowanie na COVID-19 musi zostać potwierdzone przez sanepid oraz wystąpić pomiędzy 1-30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Rezygnacja oczywiście musi być nam przekazana w formie pisemnej. Koszt ubezpieczenia nie podlega zwrotowi. Cena gwarancji to 30 zł.

Gwarancja Zmiany Rezerwacji
Jeżeli nie jesteś pewien czy zarezerwujesz dobre miejsce i termin wyjazdu to Gwarancja Zmiany Rezerwacji jest stworzona właśnie dla Ciebie. Dzięki niej do 10 dni przed rozpoczęciem obozu możesz zmienić wszystko - datę obozu a nawet miejsce wyjazdu. Sam o tym decydujesz bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeżeli rezerwując wyjazd korzystałeś ze zniżki, zachowujesz ją przy każdej zmianie. Przy wymianie na droższy wyjazd/termin dopłacasz tylko różnicę wynikająca z wyliczenia ceny. Natomiast jeżeli wyjazd/termin jest tańszy, zwracamy różnicę. Gwarancję tą możesz wykupić tylko w momencie podpisywania umowy.

Gwarancja Stałej Ceny
Nie musisz już się martwić zmianami kursu Euro. Dzięki tej Gwarancji masz pewność, że cena obozu nie ulegnie zmianie i kupisz ją w kwocie, w której zarezerwowałeś obóz. Gwarancję tą możesz wykupić tylko w momencie podpisywania umowy.

Gwarancja All Inclusive (Gwarancja Zmiany Rezerwacji+UNIQA Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji+Gwarancja Stałej Ceny)
Gwarancja ta zawiera: Gwarancję Zmiany Rezerwacji, UNIQA Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji oraz Gwarancję Stałej Ceny. Dzięki wykupieniu ich w pakiecie (w momencie podpisania umowy mogą Państwo nie martwić się galopującym EURO, cenami benzyny, chęcią zmiany terminu czy obozu na inny, jak również koniecznością rezygnacji z imprezy, ale również zaoszczędzić! W pakiecie bowiem jest zawsze taniej. Gwarancję All Inclusive można zawrzeć nie później niż do 5-go dnia od daty zawarcia umowy w imprezie turystycznej (wpłaty całości lub części - zaliczki).