Wymagania COVID 19 Włochy

Wymagania Covid19 - WŁOCHY

Osoby przyjeżdżające do Włoch mają obowiązek:

1) przedstawienia certyfikatu unijnego (tzw. green pass, paszport covidowy) – jednego z trzech – zaświadczającego o:

zaszczepieniu pełnym cyklem lub dawką przypominającą LUB

przebytej chorobie COVID-19 (ważne 180 dni) LUB

negatywnym wyniku testu wymazowego: molekularnego (PCR), wykonanego w ciągu 72 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch lub antygenowego, wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch

UWAGA! We Włoszech ważność certyfikatów unijnych (tzw. green pass) wydanych po ukończeniu podstawowego cyklu szczepień wynosi 6 miesięcy od szczepienia.

Dotyczy to wszystkich certyfikatów, również tych wydanych poza Włochami. Jeśli chcesz być uznany we Włoszech za osobę zaszczepioną, a Twój certyfikat szczepienia jest starszy niż 6 miesięcy, musisz równocześnie z tym certyfikatem przedstawić negatywny wyniku testu antygenowego (ważny 48 h) lub molekularnego (ważny 72 h).

Przyjęcie dawki przypominającej automatycznie, już od kolejnego dnia, wydłuża we Włoszech ważność certyfikatu na czas nieokreślony. Podobnie bezterminowo ważne są certyfikaty ozdrowieńców wydane już po ukończeniu pełnego cyklu szczepień.

WAŻNE! Jeśli wystąpią oczywiste przesłanki, takie jak zamknięcie granic lądowych, wprowadzenia zakazu podróżowania do danego kraju - obóz zostanie odwołany przez biuro, a klientowi będzie przysługiwało 100% zwrotu wpłaconej kwoty za obóz.