Wymagania COVID 19 Austria

Wymagania Covid19 - AUSTRIA

Każda osoba wjeżdżająca na obóz narciarski/snowboardowy do Austrii musi przedstawić

 1. zaświadczenie o szczepieniu lub statusie ozdrowieńca oraz test PCR- szczegóły poniżej w sekcji

PRZED WYJAZDEM

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami (które jeszcze mogą ulec zmianie) aby wjechać na terytorium Austrii i móc korzystać z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (stoki, restauracje itp) należy okazać jeden z dokumentów:

 1. Dokument potwierdzający zakończenie programu szczepień przeciwko Covid-19. Za zakończenie schematu szczepień uważa się podanie odpowiedniej liczby dawek szczepionek przeciwko Covid-19 i upływ 14 -dniowego okresu od daty podania ostatniej dawki. Ważność certyfikatu max 180 dni od przyjęcia drugiej dawki licząc od daty zakończenia obozu dla osób powyżej 18 roku życia. Ważność certyfikatu max 210 dni od przyjęcia drugiej dawki licząc od daty zakończenia obozu dla osób poniżej 18 roku życia. Szczepionki jednodawkowe od dnia 1.02.2022 nie bedą uznawane.
 2. W przypadku ozdrowieńców dokument wystawiony od 15 do 180 dni od daty pozytywnego wyniku testu PCR lub szybkiego testu antygenowego na COVID-19.
 3. Dodatkowo od dnia 20.12.2022 należy okazać negatywny wynik testu PCR wykonanego najwcześniej na 72 h przed przekroczeniem granicy austriackiej.

  Z obowiązku posiadania dokumentu potwierdzającego negatywny wynik testu PCR zwolnione są osoby, które:

  - przyjęły szczepienie przypominające lub

  - po przyjęciu szczepienia jednodawkowego Johnson & Johnson przyjęły drugie szczepienie lub

  - po przebyciu infekcji i przyjęciu pierwszego szczepienia przyjęły drugie szczepienie.

  Zwolnienie obowiązuje w okresie 270 dni od przyjęcia szczepienia przypominającego lub drugiego szczepienia.

  Z obowiązku posiadania testu PCR zwolnione są również osoby zaszczepione dwiema dawkami lub jedną dawką szczepionki jednodawkowej Johnson & Johnson, które dodatkowo posiadają zaświadczenie ozdrowieńca potwierdzające przebycie infekcji w okresie poprzedzających 180 dni. 

W TRAKCIE WYJADU

Warunkiem korzystania  m.in. z usług gastronomicznych, hotelarskich, obiektów rekreacyjnych i kulturalnych jest spełnienie zasady „2G” (szczepienie, ozdrowienie). W przestrzeni publicznej należy stosować maskę FFP2.

UNIJNY CERTYFIKAT COVID

Austria od 1 lipca wdrożyła akceptację tzw. „paszportów szczepionkowych” (Unijny Certyfikat COVID) w którym automatycznie zamieszczana jest informacja o byciu zaszczepionym czy też ozdrowieńcem.

Unijny Certyfikat COVID jest od 1 lipca dokumentem koniecznym do przekraczania granic w Unii Europejskiej i uczestnik obozu zobowiązany jest mieć ze sobą (dla bezpieczeństwa -zarówno w  wersji papierowej jak i elektronicznej) wydruk właściwego Unijnego Certyfikatu COVID.

Certyfikat jest w języku polskim i angielskim.

Certyfikat COVID można pobrać z własnego konta Internetowego Konta Pacjenta (osoby pełnoletnie) lub z konta rodzica (osoby niepełnoletnie). Szczegóły jak zalogować się do konta i pobrać certyfikat – tutaj. Certyfikat jest dostępny także w aplikacji mObywatel.

Niezależnie od ww. certyfikatu COVID zalecamy aby mieć ze sobą w wersji elektronicznej i papierowej potwierdzenie o zaszczepieniu/byciu ozdrowieńcem.

WAŻNE! Jeśli wystąpią oczywiste przesłanki, takie jak zamknięcie granic lądowych, wprowadzenia zakazu podróżowania do danego kraju - obóz zostanie odwołany przez biuro, a klientowi będzie przysługiwało 100% zwrotu wpłaconej kwoty za obóz.