Wymagania COVID 19

WYMAGANIA COVID19 -> OBOZY ZIMOWE
Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków transportu oraz funkcjonowania kolonii i
obozów związane z pandemią COVID19 w  poszczególnych krajach.

 

 

WYMAGANIA COVID19 - > OBOZY LETNIE

Szczegółowe informacje dotyczące przepisów sanitarnych dotyczących wjazdu do poszczególnych krajów udostępnimy bliżej sezonu letniego